Kültürde Eğitim

Beginner (Başlangıç Grupları)

9. ve 10. Sınıf öğrencileri Başlangıç Seviyesi grupları olarak kabul edilir. Başlangıç seviyesi gruplarının rehberlik hizmetleri, oryantasyon ile başlar, bireyi tanıma teknikleri ile devam eder. Öğrencilerin temel seviyede ki eğitim ve çalışma becerilerini geliştirmek amacı ile “Learning Trail Program(Öğrenme İzi Programı)” uygulanır. Öğrencilerin bireysel farklılıklarından hareket edilerek öğrenme haritaları çıkarılır.

İki yıl süresince öğrencilerin akademik ve sosyal becerileri rehber öğretmenler tarafından yakından takip edilir ve 10.sınıfın sonuna doğru öğrencinin uzmanlık alanı belirlenir. Rehber öğretmen başkanlığında bir komisyon oluşturulur, Bu komisyonda I. Kademe Müdür yardımcısı, danışman öğretmeni, veli ve öğrenci ile birlikte Üniversite hazırlık sürecine başlayacağı eğitim alanı ve puan türü belirlenerek, öğrenci profesyonel kademeye taşınır.

Learning Trail, LT Program (Öğrenme İzi Programı): Her bireyin bilgiyi öğrenme, hafızada tutma ve uygulama yöntemi parmak izleri kadar farklıdır.
Bireysel farklılıklardan yola çıkarak öğrencilerimizin daha etkin bir şekilde öğrenebilmesi için Öğrenme İzi Programını oluşturduk.
Öğrenme izi programında, her öğrencinin öğrenme haritası çıkarılır. Öğrencilerin öğrenme stilleri keşfedilerek, süreci destekleyen akademik çalışmalar yürütülür.
Her öğrencinin bilgiyi öğrenme, hafızada tutma ve çalışma yöntemi parmak izleri kadar farklıdır. Bu nedenle öğrencilere eğitim becerilerini geliştirmeleri ve daha etkin bir şekilde öğrenebilmesi için “Learning Trail Program (Öğrenme İzi Programı) ” uygulanır. Learning Trail Programı dört basamaktan oluşur.

1.Basamak Keşif: Öğrencilere, Öğrenme stili ve Zekâ türleri envanteri uygulanarak, öğrenme stilleri ve zekâ türleri belirlenir.
2.Basamak Bilgi Çantası: Öğrenciler ile bireysel görüşmeler yapılarak, envanter sonuçları analiz edilir. Öğrencilere envanter sonuçları doğrultusunda öğrenme stili ile eşleşen çalışma teknik ve yöntemleri hakkında bilgi verilir.
3.Basamak Planlama: Öğrencilere öğrenme stilleri, ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda kişiye özel çalışma planı hazırlanır. Branş öğretmenleri tarafından ödevlendirmeler yapılır.
4.Basamak Takip: Öğrencilere verilen çalışma planları ve ödevler düzenli aralıklar ile kontrol edilir.

Öğrencilerin uzmanlaşacakları alanlar doğrultusunda kariyer planı hazırlıkları yapılır. Öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri ile orantılı olan başlangıç seviyesi Kariyer Envanterlerinden Akademik Benlik ve Kendini Değerlendirme envanteri uygulanır. Öğrencinin ders başarısı ile örtüşen, Üniversite puan türleri ve programları tanıtılır. Gerek Kariyer Envanterler sonuçları, gerekse öğretmenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda öğrencilerin akademik, sosyal yetenekleri ile ilgi alanları ortaya çıkarılır ve Üniversite sınavlarına hazırlık yapacağı uzmanlık alanı belirlenir.

Öğrenci Seminer Hizmetleri: Öğrenciler etkili sunum teknikleri kullanılarak, profesyonel düzeyde hazırlanmış içerikler ile rehber öğretmenler tarafından düzenli periyotlar ile bilgilendirilir.
Öğrencilerin kişisel, akademik ve eğitsel becerilerini geliştirmeye yönelik rehberlik eğitimleri verilir.
Bilgi Çantası (Ders çalışma yöntemleri),
Motivasyon,
Kariyer Planlama,
Ders seçimleri ve Üniversite Sınavlarına Etkileri,

Rehber öğretmenler profesyonel düzeyde hazırlanmış içerikler ile velilere özel iki faklı program yürütür.
1. Veliler Okulda Programı: Bu programda veliler, yıl içerisinde yürütülen rehberlik, eğitim ve öğretim çalışmaları ve öğrencilerinin başarı durumları hakkında bilgilendirilir.
- Lise Eğitimi Oryantasyon ve Adaptasyonu
- Ders Seçimleri ve Üniversite Sınavına Etkileri
- Okul Başarısını Etkileyen Etmenler