Kültürde Eğitim

Anket ve Envanterler

Öğrencilerin zihinsel, duygusal ve kişilik özelliklerinin belirlenmesi, doğru yaklaşım ve yönlendirmelerin yapılabilmesi için, güvenirliği ve geçerliği akademik çevrelerce kanıtlanmış çeşitli test ve envanterler uygulanır.

Kişilik Testi/Mizaç
Tam Öğrenme Stilleri Envanteri
Sosyal Medya Envanteri
Çatışma Çözme Becerisi Ölçeği
Çalışma Alışkanlıkları Ölçeği
Çoklu Zeka Envanteri
Mesleki İlgi Envanteri
Akademik Öz Değerlendirme Ölçeği
Zaman Yönetimi Ölçeği
Akademik Motivasyon Ölçeği
Sınav Kaygısı Envanteri