Kültürde Eğitim

II. Kademe / Professional (Profesyonel Grupları)

11 ve 12. sınıf öğrencileri Üniversite sınavlarına hazırlık yapacakları uzmanlık alanları netleştirilmiş, profesyonel gruplar olarak kabul edilir. Bu grupların rehberlik hizmetlerinin odak noktası Üniversite Hazırlık sürecinin doğru ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve Kariyer Planlamadır. Yapılacak olan tüm rehberlik çalışmaları Üniversite Hazırlık çalışmalarını ve Kariyer Planlarını beslemek amacı ile sürdürülür.

Sınav Sistemi Danışmanlığı: Öğrenciler, Üniversiteye Geçiş sınavlarının amacı, puan türleri ve elde edilecek haklar, soru sayıları, konu dağılımları ve süreleri hakkında bilgilendirilir.
Yıl içerisinde Sınav sisteminde oluşabilecek değişiklik ve yenilikler paylaşılır. Öğrencinin başvuru aşamasından, tercih dönemine kadar olan sınava hazırlık süreci profesyonel düzeyde yürütülür,
Her işin bir tekniği vardır. Üniversite giriş sınavlarında başarıyı arttıracak, sınava ait özel teknik ve yöntemler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme programıdır.
1.Basamak Performans Analizi: Okullarda uygulanan deneme sınav sonuçları rehber öğretmenler tarafından takip edilir. Öğrenciler ile her deneme sınavından sonra görüşülür, sonuçları ders ve konu bazında analiz edilerek, yönlendirilir.
2.Basamak Güçlendirme: Öğrencilerin, sınav performansını arttırmaya yönelik 3 farklı kategoride eğitimler verilir. Hafıza ve Hızlı Okuma Teknikleri - Test çözüm ve Zaman yönetimi - Nefes Egzersizleri ve Stres yönetimi
3.Basamak Planlama: Öğrencilere ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda çalışma planı hazırlanır. Branş öğretmenleri tarafından ödevlendirmeler yapılır.
4.Basamak Kontrol: Öğrencilere verilen çalışma planları ve ödevler düzenli aralıklar ile kontrol edilir.

Bu programda profesyonel düzeyde kariyer planlama ve yetenek yönetimi çalışmaları yürütülür. Her bir öğrencinin Kariyer Haritası çıkarılır.
Bu süreç öğrencinin kendini değerlendirmesi ile başlar. Bireysel görüşmeler yapılarak, öğrencinin güçlü ve zayıf olduğu alanların belirlemek ve durum analizi yapmak amacı ile SWOT analizi uygulanır. Ardından öğrencilerin yetenek ve becerilerini, yeterliliklerini, kişilik özelliklerini tüm detayları ile ortaya çıkaracak, profesyonel düzeyde hazırlanmış Kariyer envanterleri uygulanır.
Süreç Mesleki Bilgilendirme ile devam eder. Öğrenciler gerek bireysel olarak gerekse organize edilecek Kariyer Günleri etkinlikleri ile Üniversiteler, Programlar, Meslekler, Sektörler ve İstihdam olanakları hakkında bilgilendirilir.

Öğrenci Seminer Hizmetleri: Öğrenciler etkili sunum teknikleri kullanılarak, profesyonel düzeyde hazırlanmış içerikler ile rehber öğretmenler tarafından düzenli periyotlar ile bilgilendirilir. Öğrencilerin Üniversite hazırlık, Kariyer ve yeteneklerini keşfetmelerine yönelik rehberlik eğitimleri verilir Sınav Sistemine Dair Her şey
Bilgi Çantası (Ders çalışma yöntemleri),
Motivasyon,
Kariyer Planlama,
Meslek ve Sektör Tanıtımları

Üniversite Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra, kampüslerimizde Yurtiçi ve Yurtdışı Üniversite Tercih Danışmanlığı hizmeti başlatılır. Öğrenci ve ailelerine tercih döneminde randevu verilerek üniversiteler,
programlar, başvurular, burs olanakları hakkında bilgi verilir. Öğrencinin yerleşebileceği, kendisine en uygun yükseköğretim programlarını seçebilmesi konusunda yönlendirilir.