Kültürde Eğitim

Rehberlik Yayınları


Rehberlik Yayınları


Kültür Eğitim Kurumlarında öğrencilere akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyecek rehberlik el kitapları hazırlanır. Rehberlik el kitapları sayesinde öğrenciler, çalışma alışkanlıkları ve stratejileri, sınav tekniği, üniversiteler ve meslekler hakkında en güncel bilgilere sahip olurlar. Rehberlik El kitapçıkları, eğitim ve öğretim çalışmaları ile paralel zaman dilimlerinde öğrencilerin hizmetine sunulur.

Evdeki Okul

Okullarımızda, öğrenci ve velilerimize bir yıl içerisinde sunulacak eğitim-rehberlik hizmetleri (verilecek dersler, yayınlar, akademik takvim, sınav uygulamaları vb.), okul kuralları hakkında detaylı bilgilerin sunulduğu oryantasyon rehberidir. Bu rehberde aynı zamanda velilerimizin de eğitim ve öğretim süreçlerine destek olabilecekleri konular ile ilgili özel notlarda yer almaktadır.

Çalışma Teknikleri ve Sınav Başarısı

İnsanların istekleri ve hayalleri sınırsız olabilir. Tek başına hayallerin bir anlam ifade etmediği ve zorlu rekabet koşullarının hüküm sürdüğü bir dünya da yaşamaktayız. Aynı durum eğitim alanında da yaşanmaktadır. Başarılı olmak ve amacımızı gerçekleştirmek için hayal kurmaktan fazlasına ihtiyacımız vardır. Bu anlamda "Çalışma Teknikleri ve Sınav Başarısı" doğru ve verimli çalışmanın yöntemleri konusundaki birikimlerimizi ve tecrübelerimizi bu zorlu süreçte öğrencilerimizle paylaşmak ve onlara destek olmak üzere hazırlanmıştır.

Meslekler Rehberim

Modern dünya da hayatı devam ettirebilmenin temel unsuru iyi bir eğitimdir. Hayat boyu kesintisiz bir biçimde devam eden eğitim süreci ve bu süreç içerisinde aldığımız kararlar büyük ölçüde geleceğimizi belirler. İşte bu kararlardan belki de en önemlisi meslek seçimidir. Mesleki tanımamız, onların bizden istediği bilgi ve kişilik özelliklerini bilmemiz, bizi nasıl bir geleceğin beklediğini zihnimizde canlandırmamız iyi bir meslek seçimi için ön koşullardır. Unutulmamalıdır ki meslek seçimi sadece bir iş alanını değil bir yaşam biçimini de seçmektir.

Taban Puan Rehberim

Yükseköğretim adayı olarak seçim aşamasına geldiğinizde sınav sistemi, üniversiteler ve meslekler hakkında yeterli donanıma sahip olmazsanız, kararsız kalma ve hatalı tercihler yapma riskiniz oldukça fazladır. Sınav literatürü hakkında bilgi sahibi olmayan bir öğrenci üniversite sınavında başarısızlık yaşamakta ya da istemediği bir bölüme yerleşebilmektedir. Dolayısıyla sınavda başarılı olmak için sadece derslere çalışmak yeterli değildir. Aynı zamanda sistemin istatistiki ve teknik boyutuna da hâkim olmak elzemdir. "Taban Puan Rehberim" üniversite adaylarının bu konudaki ihtiyaçlarını gidermek üzere hazırlanmıştır.