KURUMSAL

Franchise

Kurumumuz, ulusal nitelikteki Kültür markasının yurtiçi açılımlarını genişletmek amacıyla Kültür Eğitim Kurumları standartlarını yakalayabileceğine inanan yatırımcılara Franchise hakkı tanımaktadır. 40 yılı aşkın edindiğimiz birikim ve tecrübelerimizi Franchise şubelerimizle paylaşmaya devam ediyoruz.

BAŞVURU İÇİN:

Erol ACAR
Kültür Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü
Franchise Koordinatörü
T:0212 639 08 48 Dahili: 117
C: 0 535 018 42 02
M:erol.acar@ozelkultur.k12.tr
Kişisel Bilgiler (*)
Kişisel verileriniz, size daha iyi hizmet sunabilmek için toplanmaktadır. Bu bilgiler sadece kurumumuz tarafından saklanıp işlenebilmektedir. Veri temsilcimize ulaşarak sizinle ilgili veriler için erişim, değişiklik, imha talebinde bulunabilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel bilgilerimin kaydedilmesine, saklanmasına, güncellenmesine, işlenmesine, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere açıklanabilmesine, devredilebilmesine, sınıflandırılabilmesine ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ‘nda sayılan şekillerde izlenebilmesine açık rıza verdiğimi beyan ederim.