OKULLARIMIZ

Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

"Kültür Eğitim Kurumları, lise müfredatını, sınav müfredatı ile birlikte harmanlayacak bunu da zengin dokümanları ve bilişim teknolojilerini kullandırma becerisiyle gerçekleştirecektir." Kamu okullarındaki yoğunluk ve fiziki kapasite yetersizliklerin, özel okullardaki sosyo-ekonomik sebepler yeni bir okul türü olan Anadolu Lisesii, sistemin etkin aktörü yapacağını düşünüyoruz. Anadolu Lisesi; sınav odaklı eğitim anlayışı, bire bir başarı takibi ve rehberlik ilgisi, zengin sosyal, kültürel ve sportif etkinlik olanaklarıyla öğrencilerin bir üst okula erişmesinde tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapıda kurgulanmıştır. Tüm bunları yaparken sınıflarını tıka basa doldurmayacak, aynı zamanda erişilebilir ve katlanılabilir ücret politikası ile velilerin yükünü hafifletecektir. Ülkemizde özel okullaşma oranının %4’lerde kalmasının en önemli sebeplerinden biri, eğitimin nispeten pahalı bir hizmet oluşu ve bunu karşılayabilecek üst gelir grubuna sahip aile sayısının azlığıdır. Kültür Anadolu Lisesii makul ücret politikasıyla velilerin bu sorunu yaşamayacakları bir sistem sunmaktadır. Bunu yaparken de asla kaliteden ödün vermeyecek; nitelikli, bilimsel ve insan odaklı bir eğitim anlayışıyla tüm öğrencilerine hizmet sunacaktır.

Kültür Eğitim Kurumları, lise müfredatını, sınav müfredatı ile birlikte harmanlayacak bunu da zengin dokümanları ve bilişim teknolojilerini kullandırma becerisiyle gerçekleştirecektir.
Ülkemizde mesleki kariyer açısından lise ne yazık ki bir geçiş noktasıdır. Gençler iş başvurularında kullandıkları CV’lere geleneği olan birkaç lisenin dışındaki liseleri yazma gereği dahi duymamaktadırlar. Gençler, kendileri için asıl önemli olanın, lisede alınan doğru bir eğitim ile ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun bir akademik alana geçmek olduğu algısını içselleştirmişlerdir. İşte bu gerçeklikten hareketle Kültür Anadolu Lisesiinin yegane hedefi, gençlerin hayallerini süsleyen üniversitelere ve akademik meslek alanlarına erişimini kolaylaştırmak olacaktır. 35 yıllık deneyimini bu uğurda kullanacak ve geçmişte olduğu gibi bundan sonra da gençleri nitelikli üniversitelerle buluşturacaktır. Bilimsel rehberlik anlayışı ile de gençlerin yeteneklerini ve kendilerini keşfetmelerini sağlayacaktır.