Kültür Eğitim

KÜLTÜRLÜ HABERLER

Kültür Eğitim Kurumları


PISA Nedir? PISA (Programme for International Student Assesment) Uluslarası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın kısaltılmasıdır ve bu araştırma Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yürütülmektedir.PISA 2018,2000 yılından itibaren yürütülen yedinci PISA çalışmasıdır ve bu çalışmada 80’den fazla katılımcı ülke yer almaktadır. PISA 2018 için Pilot Uygulama 2017 yılında yapılmıştır ve Nihai Uygulama ise 2018 yılında yapılacaktır. PISA çalışması aşağıdaki özelliklere sahiptir: Dünyanın en geniş kapsamlı eğitim araştırmasıdır. 15 yaşındaki öğrencileri kapsamaktadır. Öğrencilerin yetişkin hayatına hazır olup olmadıklarını değerlendirmektedir. Öğrencilerin okuma becerileri, fen ve matematik alanlarındaki başarılarını ölçmektedir. Katılımcı ülkelerin eğitim ile ilgili genel durumları hakkında bilgi toplamaktadır. PISA çalışmasına katılmak çok önemlidir çünkü bu uygulamanın sonuçları; Türkiye’deki öğrencilerin okuldan mezun olduktan öğrenmeye ne kadar hazır olduklarının ortaya konması; zaman içerisinde geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi amacıyla okullar, eğitim sistemleri ve hükümetler tarafından kullanılması; farklı ülkeler arasında öğrenci performansları ve öğrenme ortamlarının karşılaştırılmasına imkan vermesi gibi amaçları gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. PISA hakkında daha fazla bilgi elde etmek için, htttp://www.oecd/pisa adresine tıklayarak OECD’nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.